Jednostkowy raport roczny za 2014 rok


Numer raportu: 11/2015

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść Jednostkowego raportu rocznego za 2014 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Pliki do pobrania:

« Powrót