05-05-2021 Rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku
23-04-2021 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii G
22-04-2021 Zmiana terminu publikacji SA-R
16-04-2021 Zmiany w RN
26-03-2021 Zmiana terminu publikacji SA-R
04-03-2021 Kupno akcji przez członka RN
12-02-2021 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii G
05-02-2021 Wezwanie posiadaczy warrantów do złożenia dokumentów akcji
21-01-2021 WZ - wykaz akcjonariuszy
21-01-2021 WZ - podjęte uchwały: podwyższenie kapitału zakładowego, zmiana statutu
20-01-2021 Wezwanie posiadaczy warrantów do złożenia dokumentów akcji
04-01-2021 Wezwanie posiadaczy warrantów do złożenia dokumentów akcji
22-12-2020 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
22-12-2020 Przyjęcie tekstu jednolitego statutu
17-12-2020 Wezwanie posiadaczy warrantów do złożenia dokumentów akcji
01-12-2020 Wezwanie posiadaczy warrantów do złożenia dokumentów akcji
25-11-2020 Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki
12-11-2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW 1.650 akcji serii G
06-11-2020 Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu NCBiR
24-09-2020 Zbycie akcji przez członka zarządu
14-09-2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii G
27-08-2020 Przyjęcie tekstu jednolitego statutu spółki przez RN
26-08-2020 Zmiana zasad księgowania kosztów Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019 oraz prezentowania ulgi IP Box
29-07-2020 Ustalenie daty premiery dodatku "On The Edge" do gry "Frostpunk"
03-07-2020 Kupno akcji przez prezesa zarządu
03-07-2020 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii G
01-07-2020 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW
30-06-2020 Kupno akcji przez członka RN
29-06-2020 Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii B przez członków zarządu
29-06-2020 Umowa na wydanie gry Ava
24-06-2020 Warunkowa rejestracja akcji serii G w KDPW
23-06-2020 Przyjęcie oświadczeń o objęciu i przydział warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019
09-06-2020 WZ - wykaz akcjonariuszy
09-06-2020 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, zmiana statutu
01-06-2020 Sprzedaż akcji przez NN Investment Partners TFI SA
21-05-2020 Rekomendacja RN w sprawie podziału zysku
13-05-2020 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
29-04-2020 Przyjęcie założeń programu motywacyjnego na lata 2020-2023/24
23-04-2020 Rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku
25-02-2020 Zmiana adresu siedziby
21-02-2020 Sprzedaż akcji przez Przemysława Marszała
21-02-2020 Sprzedaż akcji przez członka zarządu
21-02-2020 Sprzedaż akcji przez członka zarządu
21-02-2020 Sprzedaż akcji przez prezesa
14-02-2020 Umowa na produkcję gry Frostpunk w wersji na urządzenia mobilne
06-02-2020 Wybór audytora
15-01-2020 Terminarz raportów
13-12-2019 Ustalenie daty premiery dodatku The Last Autumn do gry Frostpunk
10-12-2019 Portfel wydawniczy
03-12-2019 Kupno akcji przez członka RN
22-11-2019 Kupno akcji przez członka RN
07-10-2019 Zmiana daty premiery gry Children of Morta na konsolę Nintendo Switch
10-09-2019 Wyniki sprzedaży gry Frostpunk
05-09-2019 Raport sprzedażowy gry Children of Morta
04-09-2019 Powołanie Komitetu Audytu
19-08-2019 Sprzedaż akcji przez Aviva Investors Poland TFI SA
13-08-2019 Ustalenie daty premiery gry Frostpunk na konsole Xbox One i PS4
07-08-2019 Ustalenie daty premiery gry Children of Morta
02-08-2019 Zmiana terminu publikacji SA-P
24-06-2019 Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RN
06-06-2019 Ustalenie ceny detalicznej gry Children of Morta
23-05-2019 Powołanie zarządu
23-05-2019 Wybór RN
23-05-2019 WZ - wykaz akcjonariuszy
23-05-2019 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN,
22-05-2019 Kandydatura do RN
21-05-2019 Rekomendacja RN w sprawie podziału zysku
13-05-2019 Kandydatura do RN
10-05-2019 Kandydatury do RN
24-04-2019 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
23-04-2019 Rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku
15-01-2019 Terminarz raportów
02-01-2019 Kupno akcji przez Aviva Investors Poland TFI SA
19-12-2018 Zawarcie umowy zakupu nieruchomości
19-12-2018 Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego
23-11-2018 Kupno akcji przez prezesa zarządu
25-10-2018 WZ - wykaz akcjonariuszy
25-10-2018 WZ - podjęte uchwały
15-10-2018 Kupno akcji przez Aviva Investors Poland TFI SA
15-10-2018 Zawarcie umowy na dystrybucję gry Children of Morta na rynku chińskim
08-10-2018 Sprzedaż akcji przez osobę powiązaną
05-10-2018 Sprzedaż akcji przez Bartosza Brzostek
25-09-2018 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
20-08-2018 Terminy premier czterech gier na konsole Nintendo Switch
26-07-2018 Sprzedaż akcji przez Nationale-Nederlanden PTE SA
12-07-2018 Podpisanie umowy na dystrybucję gry Moonlighter na rynku chińskim
22-06-2018 Sprzedaż akcji przez członka zarządu
22-06-2018 Sprzedaż akcji przez członka zarządu
22-06-2018 Sprzedaż akcji przez prezesa zarządu
19-06-2018 Kupno akcji przez NN Investment Partners TFI SA
16-06-2018 Sprzedaż akcji przez osobę powiązaną
24-05-2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZA Spółki w dniu 24 maja 2018 roku.
24-05-2018 Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios S.A. w dniu 24 maja 2018 roku
21-05-2018 Sprzedaż akcji przez osobę powiązaną – aktualizacja
16-05-2018 Sprzedaż akcji przez osobę powiązaną
11-05-2018 Rekomendacja RN w sprawie podziału zysku
09-05-2018 Rezygnacja członka zarządu
27-04-2018 Sprzedaż gry Frostpunk
26-04-2018 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
26-04-2018 Rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku
10-04-2018 Data premiery gry Moonlighter
09-03-2018 Ustalenie daty premiery gry Frostpunk na 24 kwietnia 2018 roku
08-01-2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
26-10-2017 Ustalenie daty premiery gry "Tower 57
15-09-2017 Zmiana daty premiery gry Frostpunk
31-08-2017 Wstępne wyniki finansowe 11 bit studios S.A. za I półrocze 2017 roku
29-08-2017 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
16-08-2017 Umowa na wydanie gry "Children of Morta
03-08-2017 Przekroczenie progu 5 proc. w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
27-07-2017 Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki.
22-06-2017 Podwyższenie kapitału zakładowego
20-06-2017 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW
19-06-2017 Warunkowa rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
07-06-2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na NWZA Spółki w dniu 7 czerwca 2017 roku.
07-06-2017 Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios S.A. w dniu 7 czerwca 2017 roku
02-06-2017 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów 11 bit studios S.A. zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5 proc. ogólnej liczby głosów
19-05-2017 Nabycie akcji Spółki przez osoby uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2014-2016
17-05-2017 Przyjęcie oświadczeń o objęciu i przydział warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego Spółki
10-05-2017 WZ - zwołanie, projekty uchwał
10-05-2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZA Spółki w dniu 10 maja 2017 roku.
10-05-2017 WZ - podjęte uchwały: program motywacyjny - warranty subskrypcyjne
10-05-2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na NWZA Spółki w dniu 10 maja 2017 roku.
10-05-2017 WZ - podjęte uchwały: emisja warrantów subskrypcyjnych
28-04-2017 Informacja na temat wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2017 roku
27-04-2017 Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2016 roku
13-04-2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień 10 maja 2017 roku na godz. 14.00.
13-04-2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień 10 maja 2017 roku na godz. 10.30.
13-04-2017 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2016 roku
11-04-2017 Sprzedaż 100 proc. udziałów spółki zależnej Games Republic Limited
27-02-2017 Ustalenie daty premiery gry Beat Cop
24-02-2017 Umowa na wydanie gry "Moonlighter
08-02-2017 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zbycia spółki zależnej Games Republic Ltd.
02-02-2017 Przesunięcie daty premiery gry Frostpunk
27-01-2017 Przyjęcie założeń Programu Motywacyjnego w Spółce na lata 2017-2019
09-01-2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
19-12-2016 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 5 proc. w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce
08-12-2016 Zamknięcie platformy Games Republic
28-10-2016 Zmiana adresu siedziby
13-10-2016 Zmiana terminu premiery gry Beat Cop
29-09-2016 Informacja o zobowiązaniu typu lock-up na akcjach Spółki
29-09-2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
30-08-2016 Początek kampanii promocyjnej gry Frostpunk
15-08-2016 Umowa na wydanie gry "Tower 57"
10-06-2016 WZ - wykaz akcjonariuszy
10-06-2016 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN
08-06-2016 Powołanie zarządu kolejnej kadencji
07-06-2016 Rekomendacja RNw sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2015 roku
12-05-2016 WZ - zwołanie, projekty uchwał: podział zysku, powołanie członków RN
12-05-2016 Rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2015 roku
21-04-2016 Zapowiedź wydania gry Beat Cop
23-03-2016 Ustalenie terminu premiery gry "Industrial" (tytuł roboczy)
07-03-2016 Nabycie akcji przez NN Investment Partners TFI SA
18-02-2016 Zmiana terminów raportów okresowych
12-01-2016 Terminarz raportów
21-12-2015 Zmiana terminu publikacji SA-R, SA-RS
21-12-2015 Wybór audytora
21-12-2015 Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RN
21-12-2015 Kupno akcji przez osobę powiązaną
17-12-2015 WZ - wykaz akcjonariuszy
16-12-2015 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW
19-11-2015 WZ - zwołanie wlanego, projekty uchwał
05-10-2015 Sprzedaż akcji przez Moonlex Holdings Ltd
02-10-2015 Akcje w posiadaniu porozumienia akcjonariuszy
01-10-2015 Zawarcie porozumienia przez akcjonariuszy
29-06-2015 Korekta treści raportu 11/2015
29-06-2015 Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ 11 bit studios S.A. w dniu 26.06.2015
29-05-2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. na dzień 26 czerwca 2015 roku
24-03-2015 Korekta raportu Nr 4/2015 z dnia 02-03-2015r.
24-03-2015 Korekta raportu Nr 1/2015 z dnia 02-03-2015r.
24-03-2015 Korekta raportu Nr 2/2105 z dnia 02-03-2015r.
02-03-2015 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej ...
02-03-2015 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza.
02-03-2015 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza.
02-03-2015 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza.
02-03-2015 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza.
12-11-2014 Sprzedaż akcji przez MetLife PTE SA
30-06-2014 Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 27.06.2014
30-05-2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. na dzień 27 czerwca 2014 roku
14-02-2014 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej ...
29-10-2013 Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA Spółki w dniu 28.10.2013
01-10-2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. na dzień 28 października 2013 roku
21-06-2013 Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 20.06.2013
24-05-2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. na dzień 20 czerwca 2013 roku
07-12-2012 Korekta raportu Nr 16/2012
07-12-2012 Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji przez akcjonariusza oraz przekroczeniu progów informacyjnych.
08-10-2012 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej ...
05-10-2012 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej ...
02-10-2012 Zawiadomienie od osoby nadzorującej przekazane w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie (…)
06-07-2012 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej ...
06-07-2012 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza.
06-07-2012 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza.
06-07-2012 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza.
06-07-2012 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza.
25-06-2012 Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 22.06.2012
25-05-2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. na dzień 22 czerwca 2012 roku
27-04-2012 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej ...
27-04-2012 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej ...
16-02-2012 Zawiadomienie od osoby zarządzającej przekazane w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie (…)
16-02-2012 Zawiadomienie od osoby nadzorującej przekazane w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie (…)
10-11-2011 Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA Spółki w dniu 10.11.2011r.
06-10-2011 Korekta raportu 5/2011 z dnia 5.10.2011
05-10-2011 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11 bit studios S.A. na dzień 10 listopada 2011 roku
29-07-2011 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza.
27-07-2011 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez akcjonariusza.
01-07-2011 Wykaz osób posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 30.06.2011
22-11-2010 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej.