Dane finansowe jednostkowe, zgodne z MSR od 2014 roku