Dane finansowe skonsolidowane, zgodne z MSR od 2014 roku